Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych w Sklepie internetowym Smart Kid Belt

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca Braxx sp. z o.o. z siedzibą w Borzęcinie Małym, ul. Warszawska 976, 05-083 Zaborów wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie., XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000601474, o kapitale zakładowym 5000 zł , NIP 118-211-92-55 REGON 363717366.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Ta strona przechowuje pliki cookies. Potwierdzając zgadzasz się na przechowywanie informacji oraz plików cookies. W naszej polityce prywatności oraz regulaminie opisaliśmy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz chronimy Twoją prywatność podczas korzystania ze strony sklepu. Dowiedz się więcej